رئیس اتاق اصناف کرمان:با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان"اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال"اتاق
سالروز وفات زينب کبري(س)دخت علي مرتضي (ع)پرستار و پيام آور صحرای کربلاالگوي صبر و شکيبايي و تقویو عقيله بني هاشمبر
ولادت با سعادت امیر مؤمنانحضرت امام علی (ع) و روز مردبر پدران دلسوز و زحمتکش کشورمان، مبارک و خجسته باد.
۱۲ فروردین، سالروز همه پرسی برای استقرار نظام جمهوری اسلامی ایرانگرامی باد.
 • تلاش اصناف برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

 • سالروز وفات زينب کبري(س) تسلیت باد.

 • ولادت با سعادت امیر مؤمنان

 • روز جمهوری اسلامی

 • آغاز سال 1396 خجسته باد...

اخبار اتاق اصناف

cache/resized/0fe3a175c065ea179adafcdd31465803.jpg
مدیر کل امور مالیاتی استان در جلسه ای با حضور
cache/resized/3d6fcad11d654a34d4b2dbcba373c39f.jpg
در دیدار هیأت رئیسه اتاق اصناف کرمان با سردار بنی
cache/resized/41662a0e403b157f5297016f4f9fd146.jpg
رئیس اتاق اصناف کرمان: با توجه به نامگذاری امسال
cache/resized/c4b41149d6f05f3968627625a1856e73.jpg
چهارمین جلسه شورای اقامه نماز اصناف و بازاریان
cache/resized/8f5ca60fe28e8452489333f7b1d403c9.jpg
سامانه اتوماسیون اداری ویژه اتاقهای اصناف سراسر
cache/resized/e2c0f98e6ef3443bd79f2f01dacac986.jpg
یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت

به ما بپیوندید

پیج اینستاگرام

 کانال تلگرام

Hide Main content block
 • اخبار اتاق اصناف
 • اخبار شهرستانها
 • اخبار اتحادیه ها
 • اطلاعیه ها
 • بخشنامه ها
 • رونوشت از رونوشت از مطلب تست و نمونه رونوشت از رونوشت از مطلب تست و نمونه
  0 Review(s)

  یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر 

  Details
 • رونوشت از رونوشت از رونوشت از مطلب تست و نمونه رونوشت از رونوشت از رونوشت از مطلب تست و نمونه
  0 Review(s)

  یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر 

   

  Details
 • رونوشت از رونوشت از رونوشت از رونوشت از مطلب تست و نمونه رونوشت از رونوشت از رونوشت از رونوشت از مطلب تست و نمونه
  0 Review(s)

  یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر 

   

  Details
 • رونوشت از رونوشت از رونوشت از مطلب تست و نمونه رونوشت از رونوشت از رونوشت از مطلب تست و نمونه
  0 Review(s)

  یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر 

   

  Details
 • رو نوشت از رو نوشت از مطلب تست و نمونه رو نوشت از رو نوشت از مطلب تست و نمونه
  0 Review(s)

  یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر 

  Details
 • رونوشت از رونوشت از مطلب تست و نمونه رونوشت از رونوشت از مطلب تست و نمونه
  0 Review(s)

  یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر 

  Details
 • رونوشت از رونوشت از مطلب تست و نمونه رونوشت از رونوشت از مطلب تست و نمونه
  0 Review(s)

  یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر 

  Details
 • رونوشت از رونوشت از مطلب تست و نمونه رونوشت از رونوشت از مطلب تست و نمونه
  0 Review(s)

  یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر 

  Details
 • رو نوشت از رو نوشت رو نوشت از رو نوشت
  0 Review(s)

  یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر 

  Details
 • رونوشت از رونوشت از نمونه مطلب رونوشت از رونوشت از نمونه مطلب
  0 Review(s)

  یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر 

   

  Details
 • رونوشت از نمونه مطلب رونوشت از نمونه مطلب
  0 Review(s)

  یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر 

   

  Details
 • نمونه مطلب نمونه مطلب
  0 Review(s)

  یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر 

   

  Details
 • رو نوشت رو نوشت
  0 Review(s)

  یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر 

  Details
 • رو نوشت رو نوشت
  0 Review(s)

  یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر 

  Details
 • رونوشت رونوشت
  0 Review(s)

  یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر 

  Details
 • زونوشت زونوشت
  0 Review(s)

  یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر یک مطلب برای تست و نمونه توسط تیم طراحی شرکت میزبان گستر 

  Details
صنایع دستی استان کرمان
قالی بافی کرمان   کرمان از مراکز مهم قاليبافي ايران
گردشگری کرمان
باغ فتح‌آباد کرمان باغ فتح آباد کرمان با عمر ۴۰ ساله
کرمان
کرمان (نام منطقه‌ای در پارسی باستان: کارمانیا) یکی از

تبلیغ

 

 \"\"

کاربر آنلاین

ما 31 مهمان و یک عضو آنلاین داریم
 • CurtisMt
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family